Tilan toimintaa

Menneisyyden jälkiä

Pinsiössä, Lähteen tilalla perunan viljely aloitettiin muutamia sukupolvia sitten. Tuotantosuunta vaihteli eri vuosikymmeninä, sikataloudesta viljanviljelyyn ja 70-luvun alussa perunan viljelyn kautta, viljan siemenviljelyyn. 80-luvun lopulla alkoi tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan viljely uudestaan, myös sukupolvet vaihtuivat tilalla.

Tämän päivän elämää

Lähiruoan merkityksen kasvu on nostanut ruokaperunan arvostusta ja siitä on tullut tilan päätuote viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kehityksen kulku kasvinjalostuksen, uusien lajikkeiden, viljelytekniikan ja vuoroviljelyn myötä, ovat mahdollistaneet toiminnan vakiintumisen tähän laajuuteen. Ympäristön ylläpito vaatii toimivaa konekantaa kasvukauden työn onnistumiseksi. Peltojen reunaojat, salaojitukset ja metsänreunat teettävät työtä satokauden ulkopuolella, läpi talven.

Luontoarvoja

Tilan toiminnassa otetaan myös ympäristöä huomioon ja ratkaisuja tehdään sen mukaisesti. Pinsiöstä lähtevän Matalusjoen ja siellä elävän, uhanalaisen jokihelmisimpukan yhteiselo on huomioitavia asioita. Tilalla on myös maa-alueita Kolmenkulmassa, Juhansuolla, jossa yritetään elvyttää uhanalaista hajuheinää. Maaperää on avattu paikalla, jossa itämiskykyisiä siemeniä vielä arvellaan olevan.

Katso lisää kuvia – tästä pääset kuvagalleriaan!